Praksis - psykolog Tove A. Haugaard, Risskov v. Århus

I mit arbejde som psykolog bruger jeg tilgange fra forskellige psykologiske retninger såsom:

 • kognitiv terapi
 • psykodynamisk terapi
 • krops- og tegneterapi
 • rådgivning/coaching
 • hypnoterapi
 • positiv psykolog

Det er dine behov og problemstillinger, der danner udgangspunkt for, hvilke behandlingsformer, der benyttes. Jeg vurderer løbende – sammen med dig - om metoderne er brugbare for dig.
Vi kan tage afsæt i et ”her og nu” og et fremtidsorienteret perspektiv, så du også kan arbejde fremadrettet og møde kommende situationer på en balanceret og konstruktiv måde.

Det er vigtigt, at du får noget brugbart med dig fra terapien, så du kan skabe ændringer i de vanskeligheder eller personlige problemer, du har bragt frem eller i forhold til personlig udvikling og vækst. Det kan for eksempel være:

 • bedre stresshåndtering
 • ny indsigt, forståelse og erkendelse i forhold til dig selv og dine omgivelser
 • justering af forventninger, krav og ambitioner til dig selv og andre
 • behandling og forebyggelse af depression og angst
 • bedre selvfølelse, større accept, tilgivelse
 • ændring af fastlåste negative tanke- og handlemønstre
 • forbedring af din kommunikation
 • mere mod og styrke til at sige fra og til, mere kontrol og indflydelse på eget liv
 • større klarhed i forhold til dig selv, dit arbejdsliv m.v.

Ved at finde balance i vores liv – såvel personligt, socialt, familie- som arbejds- og karrieremæssigt - kan vi få flere ressourcer og større livskvalitet. Livskvalitet er bl.a. med til at beskytte os mod stress, udbrændthed og tristhed og støtter os i livet - også når vi møder vanskeligheder og oplever kriser.

Jeg har startet egen psykologpraksis på Kastaniebakken 7 i Risskov ved Århus.

Nye såvel som tidligere klienter / kursister er hjertelig velkomne.

Psykolog Tove A. Haugaard, Risskov v. Århus
Autoriseret Psykolog
Cand.psych.
Tove A. Haugaard

Kastaniebakken 7
8240 Risskov (ved Århus)
Telefon 22 25 51 80

tah@psykologpraksis.net
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykologforeningens logo