Forsiden

Jeg tilbyder:

Samtaleterapi – til unge, voksne og par. Jeg er specialiseret indenfor sorg/krise/tab og sygdomsangst.

Støttende samtaler – til personer, der f.eks. skal i arbejdsprøvning / praktik efter sygemelding eller længerevarende arbejdsløshed.

Supervision – individuel og grupper – til fagpersoner der arbejder indenfor sundhed, pædagogik og lignende behandlingsarbejde samt til psykologer på vej mod autorisation og/eller specialistuddannelse

Undervisning – efter nærmere aftale

Hjælp til bl.a. sorg, tab, krise, sygdom, lavt selvværd og stress, udbrændthed, depression, angst, studieproblemer og arbejdsrelaterede problematikker.

Vanskeligheder som:
• depression og angst
• stress og udbrændthed
• mobning
• smerter
• overvægt
• overforbrug af alkohol
Du kan læse mere på siderne om
• depression
• angst
• stress
• udbrændthed

Personlige problemer som:
• Sorg – tab, lidelse og livsændringer
• lavt selvværd, jalousi og vrede
• problemer i relationer til andre
• studieproblemer – fastlåsthed, eksamensangst
• parforholds- og familieproblemer
• overspisning og overvægtsproblemer
• kriser – sygdom og livsændringer
• livskriser – f.eks. skilsmisse
• eksistentielle problemer

Ønsker som:
• et personligt udviklingsforløb
• finde mening, værdier og retning i livet
• bedre ståsted i dit arbejdsliv
• støtte til at vende tilbage til arbejde efter sygdom
• bedre egenomsorg
• egenterapi og supervision
• forbedre dine forældrekompetencer
• finde ud af din rolle som bedsteforælder
• opnå bedre livskvalitet

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard