Sorg

Sorg er noget vi alle kommer til at opleve i vores liv. Det er et eksistentielt livsvilkår for os alle. Vi oplever sorg, der kan være helt ubærlig, hvis vi mister et barn, vores partner eller andre vi holder af. Sorg kan også opleves i forbindelse med skilsmisse, fyring fra job, når vi rammes af sygdom, ja, når store rolleskift og ændringer sker i vores liv. Vigtigt bliver det, at vi kan forholde os til sorgen og tillader os selv at sørge. Sorg er en naturlig reaktion på et tab og er en naturlig tilpasningsproces hen mod accept af tabet og det ændrede.
Nyeste sorgteori (To-spors-modellen) beskriver, hvordan vi, når vi er i sorg, bevæger os mellem to spor. Vi veksler mellem at være i det tabsorienterede spor (det følelsesmæssige sorgarbejde), hvor vi sørger og forsøger at forholde os til chokket, afmagten, savnet og længslen – til også at have brug for at være i det restaurerende spor (det genopbyggende), som handler om at begynde at fungere i den hverdag, der er blevet forandret efter tabet, traumet eller sygdomsdebuten. I dette spor holder man “fri” fra sorgen og smerten og får rettet sin opmærksomhed et andet sted hen.
Det vil være meget individuelt, hvor meget man er i og svinger mellem de to spor. Derfor er det vigtigt i sorgarbejde at få tydeliggjort, at selvom der er mange fællestræk hos mennesker i sorg og krise, så er sorg først og fremmest en meget individuel, privat og personlig proces for den sørgende.
En del kan opleve det at vende tilbage til hverdagen, arbejdspladsen og “verden” igen som noget rart og afledende og omvendt kan det opleves ubehageligt og være forbundet med forskellige problemer. Det fortæller bl.a., hvor svært det kan være at vende tilbage efter et tab og ændringer og også, at det kan være svært for omgivelserne at håndtere. Måden sorgen håndteres og forstås på er præget af den ritual- og sørgekultur man lever i.
I en sorgproces kan det være givende at få talt om de følelser og tanker, der opstår, særligt hvis man oplever vedvarende intens tristhed, søvnproblemer, angst- og depressionssymptomer og længerevarende tilbagetrækning fra sociale kontakter.

Læs også om hvordan psykolog Tove A. Haugaard kan hjælpe hvis du har problemer med:
depression
angst
stress
udbrændthed

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard