Praksis

Praksis – psykolog Tove A. Haugaard – Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

I mit arbejde som psykolog bruger jeg tilgange fra forskellige psykologiske retninger såsom:
• kognitiv terapi, Acceptance & Commitment Terapi (ACT), mindfulness
• psykodynamisk terapi
• krops- og tegneterapi
• rådgivning
• hypnoterapi

Det er dine behov og problemstillinger, der danner udgangspunkt for, hvilke behandlingsformer, der benyttes. Jeg vurderer løbende sammen med dig – om metoderne er brugbare for dig.
Vi kan tage afsæt i et ”her og nu” og et fremtidsorienteret perspektiv, så du også kan arbejde fremadrettet og møde kommende situationer på en balanceret og konstruktiv måde.

Det er vigtigt, at du får noget brugbart med dig fra terapien, så du kan skabe ændringer i de vanskeligheder eller personlige problemer, du gerne vil arbejde med, i forhold til at få det bedre med dig selv, omgivelserne og evt. opnå større personlig udvikling. Det kan for eksempel være:
• bearbejdning og soning i forbindelse med sorg, tab, sygdom og evt. skilsmisse
• ny indsigt, forståelse og erkendelse i forhold til dig selv og dine omgivelser
• bedre stresshåndtering
• justering af forventninger, krav og ambitioner til dig selv og andre
• behandling og forebyggelse af depression og angst
• bedre selvfølelse, større accept, tilgivelse
• ændring af fastlåste negative tanke- og handlemønstre
• forbedring af din kommunikation
• mere mod og styrke til at sige fra og til, mere kontrol og indflydelse på eget liv
• større klarhed i forhold til dig selv, dit arbejdsliv m.v.

Ved at få bedre balance i vores liv, kan vi få større livskvalitet, der kan støtte os, når vi møder forskellige vanskeligheder i livet.

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard