Depression

Når vi rammes af depression, sker der forandringer i vores måde at tænke, føle og handle på. Under en depression er vi ofte ikke i stand til at mærke glæde eller glædes over noget, som vi plejer at kunne. Man kan sige, at depression er fravær af glæde og positive tanker.
Vi mister ofte interessen for ting, som vi plejer at synes er givende. Vi får ofte selvkritiske, triste tanker og kan pludselig begynde at føle megen skyld og skam i forhold til ting, der tidligere er sket i ens liv eller nylige hændelser. Vi får lavere selvværd, selvtillid og kan opleve mistro i forhold til vores partner, familie og venner. Vi oplever opgivenhed, håbløshed og kan pludselig ikke finde ud af, hvad vi vil og ikke vil. Det gør os endnu mere triste og frustrerede. Det vil sige, det vi tænker vil påvirke vores følelser og omvendt. Herved kommer vi til at være i en depressiv cirkel, som kan være svært at bryde.
Ligeledes vil en depression få indflydelse på, hvordan vi reagerer og handler. Typiske måder at handle på, når vi er deprimerede, er at vi trækker os væk fra vores omgivelser, undgår sociale sammenhænge og i det hele taget holde os væk fra situationer, hvor man tror eller frygter, at omgivelserne forventer noget af én eller vil stille krav. Netop det at vi trækker os væk, isolerer os er med til at vedligeholde depressionen, glædesløsheden og tristheden.
Gennem forskellige terapiformer kan den depressive tilstand ændres. Ved bl.a. kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og positiv psykologi, nuanceres og ændres de triste tanker og dårlige handlestrategier. Der arbejdes ud fra en anerkendende og forstående måde, med bl.a. at få vakt dine grundlæggende ressourcer/styrkesider, så du igen kan komme til at se dig selv i et positivt lys og få mere selvværd og selvtillid. Hertil får du også mulighed for at få indsigt og forståelse for, hvad der kunne være udløsende hændelser i forhold til depressionen, og hvad du fremadrettet kan gøre for at nedsætte risikoen for, at du igen får det dårligt.

Læs også om hvordan psykolog Tove A. Haugaard kan hjælpe hvis du har problemer med:
angst
stress
udbrændthed
krise – pga. sygdom og livsændringer
Sorg

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard