Udbrændthed

Hvis vi i en lang periode har haft mange belastninger og været under stress kan konsekvensen blive udbrændthed.
Udbrændthed er således reaktionen på kronisk stress, og folk der rammes af det oplever både en psykisk og fysisk udmatning, der kan føre til depressive symptomer. De kan opleve tristhed, opgivenhed, tab af interesser, engagement og motivation i forhold til arbejdslivet og privat- og familielivet. Der opstår ofte søvnproblemer, fysiske symptomer som eksempelvis urolig hjerterytme, ryg og nakkesmerter, hovedpine og svimmelhed. Ligeledes ses kognitive vanskeligheder som hukommelses- og koncentrationsproblemer og overfølsomhed over for indtryk. Ofte rammes personen af “krav-fobi” det vil sige, det der kan minde det mindste om krav, forventninger og opgaver der skal løses, giver ubehag. Selv små gøremål kan forekomme helt uoverskuelige.
Folk der rammes af udbrændthed har ofte nogle fællestræk. Det er personer, der er meget pligtopfyldende, har stor ansvarsfølelse tenderende til overansvarlighed og som strategi ofte bruger det at udsætte/ skære ned på egne behov og fritidsaktiviteter, der kunne give energi og glæde. Fokus bliver først på at dække andres eller arbejdspladsens behov og forsøge at leve op til de krav og forventninger, man tror, der stilles. På den måde opstår der en ubalance, der kan medføre, at personen ikke får sig ordentligt restitueret “hverken fysisk eller psykisk“ eksempelvis efter en endt arbejdsdag, uge eller periode. Over tid vil personen drænes for sine ressourcer og ikke længere føle eller have overskud til hverdagen.
Behandlingen af udbrændthed kan tage udgangspunkt i psykoedukation, hvor personen bliver undervist i de tanke- og handlestrategier og mekanismer, der fører til udbrændthed. Hermed vil personen få øgede indsigt og forståelse for egen situation. Det baner vejen for, at der kan ske ændringer.
Ofte er der personlige mønstre, der skal ændres, så egenomsorgen øges. Det kan bl.a. ske ved at blive bevidst om og få sat ord på ens følelsesmæssige oplevelser, blive mere tydelig omkring krav og forventninger til sig selv, foretage en revurdering og justering heraf, samt finde mere styrke og mod til at sige fra og udtrykke egne ønsker og behov.

Læs også om hvordan psykolog Tove A. Haugaard kan hjælpe hvis du har problemer med:
depression
angst
stress
krise – pga. sygdom, sorg, tab m.m.
Sorg

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard