Krise

Gennem vores liv vil vi alle opleve større eller mindre kriser, som vi skal forholde os til. Eksempelvis rammes vi af kriser og sorg, når nogen vi holder af dør, eller vi forlades af en kæreste, vi stadig ønsker at være knyttet til. Krisens omfang, karakter og symptomer varierer alt efter hvor ”kraftig” krisen er.
Indenfor ICD-10 (International Classification of Diseases) skelner man mellem forskellige former for kriser:
1. Akutte belastningsreaktioner;
Opstår som regel efter en pludselig fysisk eller psykisk voldsom belastning. Det kan eksempelvis være at miste en pårørende under tragiske forhold, miste et barn, blive ramt af livstruende sygdom og udsat for vold og overfald. Ofte ”går vi i chok”, når vi udsættes for pludselige voldsomme hændelser, som det er vigtigt at få støtte og hjælp til at håndtere.
2. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD);
er reaktioner, der er opstået som følge af svær fysisk eller psykisk belastning, og som er forsinket eller forlænget efter den akutte krise. PTSD er en krisereaktion, der udvikles efter den akutte krise og er kendetegnet ved en tilbagevendende genoplevelse af den traumatiserende hændelse, det kan være tankebilleder eller at genopleve hændelse i livagtige mareridt. PTSD er også kendetegnet ved, at vi vil have et forhøjet alarmberedskab – være på vagt – hvilket er både fysisk og psykisk meget belastende.
3. Tilpasningsreaktioner;
er belastninger, der ikke har katastrofekarakter. Det kan være arbejdsmæssige eller økonomiske belastninger, dårlige arbejdsforhold, fyring eller forflytning i job, skilsmisse, konflikter i familien eller nærmeste omgangskreds. Det er typisk belastninger i de relationer og kontekster, som vi er i, og vi føler os ikke truet eller i fare som person.
Den psykologiske behandling af en krise kan hjælpe med, at vi får mulighed for at tale hændelsen igennem og hermed få større klarhed i vores tanker og følelser, der knytter sig til den belastende begivenhed.
Ved at tale med en psykolog kan vi bl.a. få bragt flere perspektiver frem, der kan være med til at nedbringe evt. meningsløshed og uforståenhed. Dette kan minimere risikoen for senere hen at udvikle depression, som erfaringer har vist, kan forekomme ved ubearbejdet krise og sorg.

Læs også om hvordan psykolog Tove A. Haugaard kan hjælpe hvis du har problemer med:
depression
angst
stress
udbrændthed

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard