Stress

Stress er en tilstand vi kan opleve, når vi møder udfordringer, krav, anstrengelser, konflikter og lignende i vores hverdag.

Mange gange er vi i stand til at klare situationen. Når vi oplever og føler, at vi har fået taget godt hånd om den, vil stressen som regel aftage. Men hvis vi oplever situationer, som er svære at håndtere eller ændre på / komme ud af, såsom eksempelvis at have – problemer i parforholdet / ægteskabet, studieproblemer, helbredsproblemer, sygdom, økonomiske problemer, konflikter på arbejdspladsen, arbejdspres, føle sig utilstrækkelig, lavt selvværd, lavt selvtillid og lignende, vil vi opleve stress, der er usund for os, hvis det fortsætter over længere tid.
Vi vil forsøge at håndtere vores problemer ud fra den måde, vi plejer at løse dem på. Det kan være ved at handle os ud af det – tale om det, undgå det eller tage kampen op, eksempelvis ved at øge vores aktivitets- og præstationsniveau. Mange vil opleve, at de får et øget behov for at have mere styr og kontrol over tingene og de kan blive fanget i, at alt de laver skal være perfekt. Således bliver vi meget sårbare, da vi vil blive overdrevent frustrerede, hvis vi kommer til at lave en fejl.
Det kan også være, at vi tilpasser os situationen og vælger at ”holde ud”.
Fælles er, at når vi først er blevet ramt af stress – og den tilstand, der har ført til det, ikke bedres /ændres – vil vi over tid få det værre. Det vil sige, vi kan få flere symptomer på stress, eksempelvis: kropslig uro, rastløshed, træthed, søvnproblemer, letvakt vrede og gråd, irritabilitet, smerter, nedsat sexlyst, svækkelse i hukommelse og koncentration, svigtende overblik og beslutningstagning, nedsat evne til at løse problemer. I nogle tilfælde kan længerevarende stressperioder fører til udmatning, depression og gennembrud af angst.

Stress kan altså ses som en proces, hvor konsekvensen er udmatning med risiko for depression og angst.
Mange der rammes af dette ender med en sygemelding fra arbejdspladsen.
Behandling af stress handler om at få bragt ligevægt i vores hverdag igen. Det vil sige få de krav, udfordringer mv. til at stemme med de ressourcer, vi har til rådighed. Det er muligt at afdække vores stressmønstre, se på de tanke-, handle- og håndteringsstrategier, der har været uhensigtsmæssige og oparbejde nye – ud fra øget indsigt, erkendelse og forståelse. Med udgangspunkt i dette kan der arbejdes med en positiv udvikling af ens personlige måde ”at være i verden på”, få synliggjort hvordan vi kan passe på os selv og herved øge vores egenomsorg. Vigtige faktorer i vores tilværelse, der kan beskytte os mod stress og negative ydre påvirkninger.

Læs også om hvordan psykolog Tove A. Haugaard kan hjælpe hvis du har problemer med:
depression
angst
udbrændthed
krise – pga. sygdom, sorg, tab m.m.
Sorg

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard