Profil

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2006, er autoriseret af Psykolognævnet i 2009 og blev specialist i psykoterapi samt klinisk psykologi godkendt af Dansk Psykolog Forening i 2016.

Jeg arbejder ud fra nyere kognitive metoder, blandt andet Acceptance & Commitment Terapi (ACT), samt andre oplevelsesorienterede og psykodynamiske metoder, som blandt andet emotionsfokuseret terapi (EFT). Jeg anvender også Mindfulness, kropsterapi og hypnoterapi.

For at læse mere om, hvordan jeg arbejder: klik Praksis

Jeg har følgende uddannelser bag mig:
Jeg er oprindelig uddannet fysioterapeut i 1989 og har taget Speculars 3-årige psykologisk efteruddannelse i 1997-2000.

Som psykolog har jeg arbejdet ved:

  • Voksenpsykologisk Kontor (udredning og undersøgelser)
  • en større psykologpraksis i Aarhus
  • Lokalpsykiatrien
  • Daghøjskole (Undervist på depressions-, stress- og angsthold for sygemeldte borgere)
  • Dialog mod vold
  • Palliativt team, Regionshosptalet Randers.

Jeg har løbende undervist i sorg og stress ved Speculars kursusvirksomhed. Jeg har derudover forelæst på Folkeuniversitetet i forbindelse med antologien “Giv sorgen ord” (Munksgaard, 2018), hvor jeg bidrog med kapitlet “Sorgens sårbarhed”.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder jeg efter de nordiske etiske regler, og er underlagt psykologlovens tavshedspligt.

Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

Psykologpraksis.net v/ Tove A. Haugaard